Ετικέτες για πλήρη επικάλυψη πλαστικές ή χάρτινες

κατάλληλες για:

  • ανασυσκευασίες
  • επικάλυψη παλιών στοιχείων
  • αλλάγή Logo
  • προσφοράς
  • κάλυψη τιμής κλπ
  • είδη ένδυσης -υπόδυσης
  • είδη super-market